https://www.internationaldancemuseum.com/index3.html/Serbian/

Internacionalni muzej igre

Internacionalni muzej igre

Internacionalni muzej igre je ostvarenje ideje dr Svenke Savić i dr Vere Obradović da se na jednom mestu, dostupno svim zainteresovanim grupama korisnika, prikupe, klasifikuju, arhiviraju i sistematizuju postojeći podaci rasuti po različitim izvorima. Misija je da se omogući čuvanje baletske, igračke i koreodramske istorije u Srbiji, a kasnije i u regionu, pa i šire.

Sajt je specijalizovan za sve vrste igre, kako umetničke tako i izvorne – folklorne. Internacionalni muzej igre će svakodnevno prenositi zanimljivosti i novosti iz sveta umetničke igre, ali i sve značajne vesti iz naučne zajednice u domenu umetnosti igre.

INTERNACIONALNI MUZEJ IGRE

karakterišu naučnopopularni tekstovi koji šire znanje, kulturu igre i baštine je. Pisani na jasan, razumljiv i zanimljiv način, sadržaji sajta obrađuju teme koje se tiču čitateljki i čitalaca – korisnika.

OSNIVANJEM I POSTAVLJANJEM

INTERNACIONALNOG MUZEJA IGRE U VIRTUELNI PROSTOR

namera je da se skrene pažnja javnosti na važan segment kulturnog nasleđa svih društava i kultura, koji je nedovoljno istaknut i vidljiv, a to je umetnička igra.
Zato pokrećemo osnivanje Internacionalnog muzeja igre u virtuelnom prostoru, kojim bi se istaklo šta sve postoji kao kulturno i umetničko nasleđe i što može da postane dostupno, kao informacija i znanje, a na dobrobit svih. Institucionalni muzeji igre koji se bave arhiviranjem predmeta vezanih za oblast baletske umetnosti, modernog i savremenog plesa, folklora i koreodrame – predstavljaju pravu retkost.
U Švedskoj je, polovinom 20. veka (1953), osnovan prvi muzej u Štokholmu - "Dansmuseet". Osnovao ga je Rolf de Mare (Rolf de Maré, 1888–1964) sa ciljem da umetnička igra dobije mesto koje joj pripada.
Naše vreme, kada se živi više u virtuelnom nego u realnom prostoru, zahteva i muzej koji će odgovoriti potrebama savremenog doba.

Ideju o virtuelnom muzeju umetničke igre pokreću: dr Svenka Savić i dr Vera Obradović, kao poziv mnogima da se u njega uključe i tako osmisle njegovu višestruku primenu u praksi, ne samo u Srbiji, i ne samo u virtuelnom prostoru.

Jedna inspirativna kolekcija stručnih tekstova, videa i fotografija koje se odnose na klasičnu, modernu, savremenu, folklornu i koreodramsku umetničku igru.

Formiranjem Internacionalnog muzeja igre afirmišemo specifičnu umetnost umetničke igre, njeno postojeće nasleđe, pre svega na nacionalnom nivou pojedinačnih država, ali mnogo više njenu povezanost sa drugim umetničkim i naučnim disciplinama u širokom polju prožimanja disciplina.
Otuda je interdisciplinarnost, pre svega, osnovni oblik pogleda na umetničku igru i osnovni izazov za budućnost.

Share this post

Ostavite komentar !

Komentari


logo2

Osnivačice


dr Svenka Savić,
prof.emeritus

Srpska lingvistkinja i profesorka emerita Univerziteta u Novom Sadu. Objavila je velik broj knjiga i naučnih radova o upotrebi jezika u grupama koje u društvu imaju manju moć; Bila je članica ansambla Baleta SNP, usavršavala se u Lenjingradksoj baletskoj školi (1967-1968).

dr Vera Obradović,
red.prof.

Vera Obradović je rođena u Beogradu. Pohađala je baletsku školu »Lujo Davičo« (1974 – 1981). Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu...


novo