https://www.internationaldancemuseum.com/prikazi.html/Serbian/

Prikazi baleta

"Banović Strahinja"

Lidija Pilipenko, na muziku Zorana Erića

Koreodrama, balet u jednom činu (praizvedba) po literarnom predlošku; autorka libreta, rediteljka i koreografkinja: Lidija Pilipenko, po motivima epske pesme Banović Strahinja;
kompozitor: Zoran Erić;
scenograf: Vladislav Lalicki;
kostimografkinja:Božana Jovanović
Premijera baleta: 2.4.1981. Balet Narodnog pozorišta, Beograd

LICA:
Banović Strahinja; Ljuba, njegova žena; Vlah Alija; Ljubina majka; Jug Bogdan Ratnici Vlah Alije; Devet Jugovića; Osam žena Jugovića.
I scena:
Dvorac Jug Bogdana u Kruševcu. Sudi se ženi Banović Strahinje, sestri devet Jugovića, kćeri Jug-Bogdana za počinjenu preljubu, izdaju doma, imena i muža. Sudi joj cela rodbina. Banović Strahinja ne sudeluje u optužbi, već samo posmatra i razmišlja. Naviru mu sećanja.

II scena:
Ljubina soba u dvorima Banović Strahinje u Banjskoj. Nesrećna Ljuba svoj svet nosi u sebi. Izgubljeno se kreće po odaji, koja na nju deluje kao zatvor, ne traži izlaz. Udaljena od muža, ne zna za ljubav, a opet svaki susret sa njima je mora za nju. On poštuje njeno večito „ne“, duboko nesrećan, usamljen. Vlah Alija sa svojim ljudima osvaja Banjsku i pustoši Strahinjine dvore.

III scena:
Pustošenje Banjske. Banjska je pretvorena u prah i pepeo. Osvajače vodi Vlah Alija, silan, obesan, sirov i surov, hrabar do bezumlja, prkosan i samovoljan odmetnik od samog sultana. U ruševinama on nalazi Ljubu izgubljenu ali slobodnu. Njihov susret rađa trenutnu strast i neugasivu sudbinsku ljubav, tako da ona bez reči polazi za junakom Vlah Alijom, napustajući sve što ju je dotle okružavalo.

IV scena:
Međ ruševinama Banjske. Strahinja je sam, poražen i ponižen kao muž, moćnik i čovek. Ljubin odlazak ga duboko pogađa, njegov mir je poremećen, plemenitost i vera u ljude su uzdrmani. On polazi za otmičarem i Ljubom, da bi junački razrešio svoju životnu sudbinu.

V scena:
Na Kosovu kod čadora Vlah Alije. U ratničkom šatoru je i ložnica Vlah Alije i Ljube. Ona dočekuje muža koga je izneverlila, sve mu priznaje. Vlah Alija ih prekida, zaustavlja svoje ratnike. Počinje veliki viteški dvoboj, pošten i bez ustupaka. Posle duge i teške nerešene borbe, iscrpljeni protivnici padaju i mole Ljubu da ona odluči i presudi. Ona mučki rani Strahinju, ali ne prilazi Aliji, već ostaje sama, svoja. Ranjeni Strahinja nalazi snage da ubije protivnika, i vodi ženu u tazbinu.

VI scena)
Dvori Jug-Bogdana u Kruševcu (sudnica). Ljuba kleči, odsutna, ne slušajući optužbu koju iznose majka i braća. Osuđena je na smrt, jer je okaljala ime, izneveila i izdala muža. Stari Jug-Bogdan pod teretom događaja i presude, koju intimno ne prihvata, umire. Strahinja u svojoj kristalnoj zagonetnoj nadmoći, oprašta Ljubi, uzdižući se tako iznad svog vremena, svoje klase i svog položaja, i pruža joj ruku. Ljuba polazi za njim. Kuda? Da li je ona ikada bila njegova, da li je ona uopšte bila ičija?

„Ne dam vašu sestru poharčiti,
Bez vas bih je mogao stopiti,
Al’ ću stopit’ svu tazbinu moju,
Nemam s kime ladno piti vino;
No sam ljubi mojoj poklonio“.

Pomalo je takijeh junaka
Ka’ što beše Strahiniću Bane.


KOMENTAR: :
„Saradnja kompozitora Zorana Erića i Lidije Pilipenko na stvaranju baleta Banović Strahinja, inspirisanog poznatom epskom narodnom pesmomm donela je, pre svega, dramski celovitu, tonski smelu i za baletsko izvođenje prikladnu partituru koja nameće bogatstvo igračkih asocijacija istinske koreodrame“ (Milica Zajcev).


Koreografkinja u fokus stavlja muške likove – Banović Strahinju i Vlah Aliju - i njihove odnose, mada se u libretu više bavi Ljubom, „Lik njegove žene, sestre devet Jugovića, u ovom epu prvi put diže na pijedestal i veliča moralnu snagu žene, koja svojim postupcima raskida lance predrasuda i od života dobija sve sto joj pripada“.

Literatura Zajcev, Milica, Borba, 10. april 1981.

Savić, Svenka, Zašto su važne praizvedbe? Pozorište, god LXIV, 1996/97, Novi Sad, br.879710, april-jun 1997, s. 3.


Svenka Savić


Prikazi baleta