https://www.internationaldancemuseum.com/prikazi3.html/Serbian/

Prikazi baleta

"KAVEZ"

Lidija Pilipenko, na muziku: Gustava Malera (Gustav Mahler), II Simfonija „Vaskresenje“(izbor);

Dramski balet, (socijalna) koreodramabalet (drama), plesna drama, rediteljka i koreografkinja: Lidija Pilipenko;
kompozitor: Gustav Maler (Gustav Mahler), II Simfonija „Vaskresenje“(izbor); ;
scenograf: Boris Maksimović;
kostimografkinja:Božana Jovanović
Premijera: 26. 10. 1999. (obnovljeno: 6.06. 2007). Balet Narodnog pozorišta, Beograd

SADRŽAJ (LIBRETO) :
„S jedne strane, čovek je sličan mnogim vrstama životinja po tome što se bori protiv vlastite vrste. Ali s druge strane, on je među hiljadama vrsta koje se bore – jedini kod koga je borba razorna... Čovek je jedina vrsta koja je masovni ubica, jedini izrod vlastitom društvu“ (N. Tinbergen). Ako su reči Tinbergera tačne, pitam se da li sam ja čovek? Za utehu, ostaju mi pitanja na koja moram tražiti odgovore ili zatvoriti se u Kavez.


KOMENTAR: :
Prvo izvođenje jednočinke Kavez bilo je zajedno sa baletom Jesenji pljusak Vladimira Logunova (na muzika Dimitrija Šostakoviča), i balet Slike Lidije Pilipenko na kraju veka (1999), nakon teške i razorne situacije u Srbiji i neizvesne budućnosti. Obnovljena predstava (2007) se igra u drugačijem političkom i plesnom kontekstu - izvedena je uz jednočinku „Jesenje cveće“ Mari Klod Petragale (na elektronski muzički kolaž) u atmosferi demokratskih promena u Srbiji i iskrene nade.
Koreografiju stvara Pilipenko izabravši za sadržaj jedan od mogućih odgovora na osnovno pitanje čovečanstva: šta je čovek? Tragajući u koreografiji za odgovorom, smešta ljudski rod u zatvoren prostor (kavez) u kojem se ljudi mrze, tuku, tlače, osporavaju jedni druge, ali dajući mu ipak tračan nade – na kraju se rađa jedno novo biće, dete još neiskvareno... Koreografkinja oduzima gledaocima libreto kao stožer razumevanja sopstvenog stava, u libretu daje sam problem bez odgovora, a njega traže gledaoci u formi igre, koja takođe nije uobičajena, očekivana i lepa. Na taj način daje mogućnost gledaocima i kritičarima da tumače događaje na sceni shodno sopstvenom svetonazoru. Koreografkinja je očigledno iznenadila i kritičar(k)e i publiku na mnogo načina. .

Dok kritičar(k)e tragaju za identifikovanjem žanra: balet (drama): „To je priča o ludnici, kavezu u koji je zatvoren ceo svet. To je balet (drama) - Savo Popović);


Koreodrama: „Obnova socijalne koreodrame Kavez Lidije Pilipenko je... kao društvena metafora o izopačtenosti kako pojedinaca tako i zajednice u azilu-ludnici-kavezu“- Mirjana Zdravković);


Dramski teatar: „Scene u ludnici, u kavezu ili rešetkama više su odgovarale realističkom dramskom teatru, ili nekom filmu crnog talasa. Pokret i igra kao sveukupni izraz u ovom baletu potpuno su izostali kao koreografski govor“ - Milica Jovanović).


LITERATURA:
Jovanović, Milica, 1999, Znak pitanja, Politika, 30.oktobar 1999.
Kajgo, Dramatičan naboj: Kavez u koreografiji Lidije Pilipenko, Politika, 11. juni 2007, Popović, Savo, .????..................... Borba, 30. oktobar 1999
Zajcev, Milica, Ima li vek sredinu? Danas, 30. oktobar 1999. (preštampano: Milica Zajcev, Igra slikana rečju, Narodno pozorište, Beograd, Altera, 2010, 178-180)
Zajcev, Milica, Igra za soliste, Danas, 9-10. oktobar 2007. Zajcev, Milica, Igra za soliste: Kavez Lidije Pilipenko i Jesenje cveće Mari Klod Pjetregale, Danas, 9-10. juni 2007, (preštampano u Milica Zajcev, Igra slikana rečju, Narodno pozorište, Beograd, Altera, 2010,
Zdravković, Mirjana, Koreodrame društva, NIN, 21.juni 2007, str. 180 (preštampano u Mirjana Zdravković Telo sanja, KOV, Vršac, 2010, 181-183.


U politički haotičnom kontekstu, u igračkom smislu gotovo prevratu u okvirima domaće scene, Lidija Pilipenko na kraju veka šalje ličnu poruku društvu o zabrinutosti za njegov opstanak.
Siže i način njegovog predstavljanja su revolucionarni u odnosu na dotadašnji trenutak i izazov koji je autorka ponudila, nakon dugogodišnjeg koreografskog iskustva.
U tom smislu je Kavez novatorski, jedinstven i neponovljiv balet na domaćoj sceni.

Svenka Savić


Prikazi baleta